Liapor csoport | Árjegyzék | Árusító helyek | | Letölthető anyagok

A Liapor akusztikus tulajdonságai


A megfelelő hangszigetelés az épületekben ma már kiemelkedő fontosságú és sokszor az átvételnél mérésekkel ellenőrzik. A léghanggátlás, vagy léghangcsillapítás R’w megadja hogy egy adott zajból mekkora hányad mehet át a másik terembe a falon, vagy födémen keresztül. A lépéshanggátlás, vagy csökkentés TSM pedig a födém, vagy fal hangvezetésére jellemző. A hangabszorpció, vagy hangelnyelés egy anyagi állandó és mindkét előbbi tulajdonságot befolyásolja, de ezenfelül a terem belső hangcsillapítását, visszhangosságát is meghatározza. Számos táblázat létezik, ahol a különböző rendeltetésű helységek falainak hangcsillapítását leírják.
pl.:lakások külső fala, vagy két lakás közti elválasztó fal javasolt léghangcsillapítási értéke 52 dB.

1. Léghangcsillapítás

Az egy vagy kétoldalt vakolt Liapor falak léghangcsillapítása három tényezőtől függ:
a. a falfelület súlya
b. a belső anyagi csillapítás, vagy hangabszorpció
c. a hang-mellékutak
Az általános falazóanyagok pl.: tégla nem mutatnak anyagi csillapítást, így a relatív léghanggátlás mértéke R’w a súlyból a DIN 4109 E84 alapján kiszámolható.

A Liapor a súlyon kívül jelentős léghangcsillapítást végez a hangabszorpció által is. Ezt az 1. ábra mutatja:

Így a tiszta Liapor 1000 Hz-en 0,95;
a profilos Liapor fal 0,95-1,00;
hangabszorpciós tényezővel rendelkezik. Ellenőrző mérések alapján a DIN 4109 E 84 a Liapor falak súlyból számított léghang csillapítási értékéhez még +3 dB értéket ad hozzá.

Az IPB Stuttgart mérései során ez a hozzáadott érték +6 dB. Ezt a 2. ábra mutatja.

A tényleges mérések, pedig ezen értékek fölött fekszenek.

1. ábraA Liapor akusztikus tulajdonságai

2.ábra

A Liapor akusztikus tulajdonságai


Gyakorlati léghang csillapítási megoldások
A Liapor jó léghanggátlási tulajdonságát a Liapor feltöltések, Liapor betonszerkezetek, Liapor falazóblokkok és Liapor készházfalak, födémek, tetőelemek hasznosítják.

A helyben öntött Liapor LC 20/22 betonfödém ahol ρ=1600 kg/m3 sűrűségre 20 cm vastagság esetén 320 kg/m2 felületi tömegre a 2. ábra alapján (IPB Stuttgart szerint) >52 dB léghangcsillapítás jön ki, amely a követelményeket kielégíti. Megjegyzendő, hogy ezt egy sokkal csekélyebb súly mellett teszi, mint a normálbeton így pl. tetőtérráépítésnél előnyös, emellett még a hőszigetelő hatása is megmarad. (lsd. transzportbeton menűpont)

A Liapor akusztikus tulajdonságai A Liaphon hangszigetelő falazóblokk a tömegét és hangelnyelését a maximális léghangcsillapításra optimalizálták. Így egy 20 cm falvastagság 58 dB léghangcsillapítást eredményez. Ezért ezek az elemek különösen alkalmasak zajos helységek körülfalazására, közmű, szennyvíz, vízvezeték felmenő ágának falréseinek kifalazására, vagy irodák, folyosók, belső lakáselválasztó falak kifalazására. Mint minden hangszigetelő falazóblokknál itt is nagyon fontos a gondos, a minden hézagot kitöltő  habarcsolás vízszintesen, függőlegesen és különösen a fal csatlakozásainál. A megadott magas léghanggátlás csak a mindkét oldalon bevakolt falakra érvényes!
Egyéb Liapor külső falazó elemek elsődleges szempontja a jó hőszigetelés volt. Ezért ezek sokkal könnyebbek, vastagabbak, jó hőszigetelők, de a hangcsillapításuk megfelelő. (bővebben lsd. a falazóelemek menűpontnál)

3. ábra
A készházfalak külső falainál is lényeges a külső hőszigetelés. Ez a betonsűrűséggel csökken, míg a hangcsillapítás azzal együtt nő. A betonsűrűség a receptúrával változtatható. Így egy kb 600 kg/m3 sűrűségű  30 cm vastagságú könnyűbeton fal kb.U=0,45 W/m2K hőszigetelési értékkel, és kb. R’ w = 50 dB léghanggátlással rendelkezik. Ilyent Magyarországon is gyártanak. (Összehasonlításul a 44-es porotherm 42 dB léghangcsillapítású.)  Különböző kompozíciókkal, vagy a vastagság növelésével ennél nagyobb értékek is könnyen elérhetők. (lsd. a készházak menűpontnál)


2. Hangabszorpció

A hangabszorpció, vagy hangelnyelés a terem belső zajosságát határozza meg. Mert lehetnek a külső falak úgy is jó hangszigetelők, hogy a külső zajt visszaverik. Így azonban a belül keletkezett zaj is visszaverődik és a terem visszhangos lesz. Ezt a falak hangelnyelő képességének a fokozásával jelentősen csökkenthetjük. Mint az 1. ábrán látható, a Liapor falazó elemek és Liapor készházfalak, valamint a Liapor födémek jobban megfelelnek ennek a követelménynek, mint egyes téglaipari vagy normálbeton termékek.
Gyakorlati hangabszorpciós megoldás az autópályák és vonatsínek mellett található hangszigetelő fal.

4. ábra
 A Liapor akusztikus tulajdonságai
 A Liadur márkanevű zajcsökkentő fal kielégíti a német ZTV Lsw 88 , illetőleg az EN 1793-1 szabvány szigorú követelményeit is. ( DLR>24 dB; DLa > 8 dB)

A Liapor beton abszorpciós, min. 5 cm vastag réteget egy vasbeton hordozó  lemez

tartja. A felület teszés szerint festhető és mintázható. Ilyen hangszigetelő fal került pl.: az Ingolstadt- München vasútvonalon 20 000 m2  nagyságban beépítésre. Fagy eső nem árt neki, sőt az utóbbi még tisztítja is. Így minimális karbantartási igénye van.

3. Lépéshangszigetelés

A lépéshangszigetelés, lépéshanggátlás, vagy lépéshang csillapítás az anyag rossz hangvezető képességét jelenti, amely szintén a hangelnyeléssel hozható kapcsolatba. Bár a Liapor, különösen ömleszett formában elég rossz hangvezető, mégis a salakgyapot értékét nem éri el.

A következőkben két példát mutatunk be fafödém feltöltésre Liaporral (6. ábra),és Liapor-drénbetonnal (7. ábra) padlócsempe borítás részére (pl. fürdőszoba a tetőtérben) a megfelelő akusztikus adatokkal.
Látható, hogy mindkét megoldás közel hasonló adatokkal, kielégíti a hangszigetelési követelményeket.
Más, feltöltéses megoldásokat lsd. a feltöltések menűpont alatt.
A Liapor akusztikus tulajdonságai

                                                                                                                                                                    5. ábra

A Liapor akusztikus tulajdonságai A drénbetonozás kivitelezésénél a tágulási hézagokra ugyanúgy mint minden aljzatbetonozási munkánál ügyelni kell ! Különleges szabályok azokon kívül nincsenek.

6. ábra