Liapor csoport | Árjegyzék | Árusító helyek | | Letölthető anyagok

Szarvasmarha és sertésistállók építése

1. A Liapor felhasználásának az előnye az istállóépítésben

A Liapor duzzasztott agyagkavics kemény héja szilárdságot, belső pórusos szerkezete pedig könnyűséget, jó hőszigetelőképességet, sav- és lúgállósága és kémiai felépítése (nem oxidálódik, stabil vegyületekből áll) pedig hosszú idejű stabilitást biztosítanak az anyagnak. Ezenkívül mivel csak természetes anyagokat tartalmaz, 100%-ig környezetbarát, nincs allergikus hatása.
A Liapor beton több fajta lehet, a receptúrától függően. Lehet hézagtömör, és részlegesen “hézagos”.
(haufwerkporig) Ennek erdményeképp a jó hőszigetelés és könnyű súly mellett az ilyen betonok páraáteresztőképessége μ= 3-4.

Istállóépítésben két helyen lehet a Liapor alkalmazni. Az istálló falaknál és az istállópadlónál.

2. A Liapor Istállófalak

Az istállók levegője páradúsabb és ammóniában is dús. Ezen különböző szellőztető berendezésekkel lehet segíteni, de egy jó páraáteresztő képességű fallal ez a probléma nagymértékben csökkenthető.

A Liapor falak páraáteresztő képessége (μ=3-5) sokkal jobb mint a téglafalaké (μ=25-50) vagy egyéb réteges szendvicsszerkezeteké (pl. gipszkarton).
 szarvasmarha és sertésistállók építése

A Liapor falazóelemek előnye, hogy nem nedvszívók, mint azt az 1 ábra mutatja, ahol 24 óra után 2 cm magasságú vízbe állított különböző falazólokkok vízfelvétele látszik. (habbeton, porózus  falazóblokk, liapor, normál tégla, salakbeton)
A megfelelő Liapor falazóelemeket, ill. készházelemeket lsd. az építési részben.

2. A Liapor istállópadlók előnyei és építésük

A következő két ábra az osztrák ajánlást mutatja sertés és szarvasmarha istálló esetén.

 szarvasmarha és sertésistállók építéseszarvasmarha és sertésistállók építése  
  2  ábra sertésistálló Liaporos padlóval                       3. ábra szarvasmarha istálló liaporos padlóval                              

 
 

Mint látható mindkét esetben hasonló a padlókonstrukció. Az  alsó elválasztó réteg lehet egy párazáró vastag fólia is. Amennyiben olvasztott bitumenlapos szigetelést választunk, úgy a sóderrétegre még egy szerelőbeton jön, erre a szigetelés, ezt követi a hőszig. beton, majd az elválasztó réteg geotextil és a Liapor estrich.

Liapor hőszigetelő beton előállítása:
Liapor hőszigetelő betont előállíthatunk hézagtömör, vagy különböző mértékben szemcsehézagos kivitelben. (Hézagtömör LC 8/10 receptúra 1m3 betonra: 850 liter Liapor NW 4/8; 400 liter folyami homok 0-4; 350 kg portlandcement; annyi víz hogy földnedves és plasztikus közé kerüljön.)

A keverésnél fontos a Liapor anyag előnedvesítése, ezért először a Liapor térfogatának 7-8% -ának megfelelő vizet öntjük a keverőbe. Utána a Liaport. Ezután a cementet és addig keverjük, míg egyenletesen eloszlik, amit a szemcsék egyenletes cementszürke színe mutat. Majd a fölös vizet és a homokot kisebb adagokban felváltva adjuk hozzá. A kész betonban a golyók egy egyenleteses, gyengén tapadó, fényes szürke színt mutatnak. Ügyeljünk, hogy ejtődobos keverő esetén a cement ne tudjon a keverő aljára letapadni.
Kézzel a Liapor betont nem ajánlott megkeverni.

Liapor estrich előállítása:
A Liapor estrich elkészítése hasonló a szigetelő betonéhoz. (Receptúra: 25 liter Liapor NW 0-4; 25 liter homok 0-7; 15 kg portlandcement és víz a megfelelő konzisztenciáig, kb. 40 liter estrich anyagot ad, ami a fent ábrák alapján kb. 1m2 padlóra elegendő.

Az estricht a hézagtömör betonra frissen közvetlenül elválasztó réteg nélkül is rávihetjük. Ha elválasztó réteget alkalmazzunk, gondoskodjunk az alsó beton kiszáradásáról ! Ezt célszerűen egy páraátáteresztő elválasztó réteggel (pl. geotextil) biztosíthatjuk.
Utókezelés:
A Liapor könnyűbetonok utókezelése megegyezik a normálbetonokéval. A tágulási hézagokat is ugyanúgy kell figyelembevenni.

Magyar tapasztalatok:
Magyarországon a Sirocróm kft., a Barcsi Áll. Gazd., a Göcsej Pig, a Nádudvari Áll. Gazd. alkalmazta a Liapor könnyűbetont, LC 20/22 beton minőségben, nem a fenti osztrák ajánlásnak megfelelően, hanem egy rétegben, évek óta jó tapasztalatokkal.