Liapor csoport | Árjegyzék | Árusító helyek | | Letölthető anyagok

Liapor habarcsok

MIért jó a Liapor habarcs?

A Liapor könnyű habarcsokat falazó-, vakoló- vagy speciális habarcsként (pl. kiöntő habarcs) alkalmazzuk.
A könnyű falazó habarcs a jó hőszigetelés mellett nagy szilárdsággal is kell hogy bírjon. A vakoló habarcsoknál a jó hőszigetelés mellett a nagy tapadási szilárdság, a rugalmasság, a páraátersztő képesség, stb. a lényeges. Látható, hogy a különböző felhasználási célok más-más tulajdonságokat részesítenek előnyben. A Liapor könnyű habarcs előnye, hogy ellentétben egyes más könnyű habarcsokkal, ahol az egyik vágy másik jó tulajdonság mellett a többiek nem olyan kiválóak, a Liapor habarcs egyszerre több kimagasló tulajdonsággal is rendelkezhet.
Az előnyök konkrétan:
1. egyszerű előállíthatóság, házilagosan is egyszerűen előállítható
2. kiváló fizikai tulajdonságok a többi hőszigetelő malterhoz képest
3. a receptúrák változtatásával a fizikai tulajdonságok széles körben változtathatók
4. környezetbarát (ami egyes könnyű habarcsokra, pl. polisztirol nem igaz)
5. megfelelő ár-érték arány


Egyszerű előállíthatóság
A Liapor könnyű falazó habarcsot házilagosan 3: 1térfogat arányú Liapor fit, vagy Liapor homok és oltott mész keverékével érhetjük el. (Gyakorlatilag a homok helyett Liapor homokot alkalmazunk.) A keverő közönséges ejtődobos betonkeverő lehet.
Amennyiben javított mészhabarcsot készítünk, úgy a 3:1:0,5 Liapor, oltott mész, cement térfogatarányt használjuk.

A nagyüzemi előállítás sem komplikáltabb mint egyéb esetben. A Liapor nem “száll el”, nem töltődik fel sztatikusan, stb.

 A Liapor könnyű habarcs ugyanúgy bedolgozható mint az egyéb könnyű habarcsok, mind házilagos keverésben, mind pedig a zsákos anyagból gépi vakolással.
Ezt az 1. ábra mutatja.
 

 


Kiváló fizikai tulajdonságok
Természetesen egy házilag kevert habarcs tulajdonságait nehéz megadni mert ahhoz a felhasznált mész és cement minőségi mutatói és a pontos keverési arány ismerete szükséges. Jó közelítési értéket kaphatunk azonban egy gyári adat alapján.(lsd. 1. táblázat)

A táblázat egy osztrák M10 Liapor malter néhány tulajdonságát mutatja. Amíg Ausztriában a malterok nyomószilárdságát adják meg, Pl. LM10; >10 N/mm2 nyomószilárdságot jelöl, addig Németországban a hőszigetelési tényező szerint különböztetnek meg LM21-es és LM36-os malterokat.

1. táblázat

Összehasonlításul még meg kell említeni, hogy Magyarországon a SACRET M5 könnyű habarcs λ=0,36 w/mK, nyomószilárdsága pedig >5 N/mm2. Így a táblázatban szereplő Liapor habarcs közel ugyanolyan fajlagos hővezetési értéke (0,4 w/mK) kétszeres szilárdsággal párosul !

A Liapor agyagkavics jó tulajdonságai további Liaver duzzasztott üveggyöngy hatására tovább fokozhatók.  Így a kb. 10 N/mm2 nyomószilárdság mellett  eléri a német LM21 minőséget, azaz a   λ< 0,18 w/mK  értéket, ami kiváló !

A 2. táblázat fent, ilyen habarcsok irányreceptúráit és a vizsgálati erdeményeit közli. A receptúrák csak irányértékek, és a használatukból eredő minden kárigényt, és egyéb igényt kizárunk!

Ezek az anyagok mind falazó, mind vakoló habarcsnak kiválóak.
A Liapor könnyű habarcsok nagyon jó akusztikus tulajdonságokkal is bírnak, ami a Liapor és Liaver kiváló hangelnyelő képességéből fakad. Bővebben lsd. az akusztika menűpontnál.

A páraátersztő tulajdonságuk is jobb mint a hagyományos könnyű habarcsoké. Míg azoknál a μ = kb. 8, addig Liapor könnyű habarcs esetén μ = 5.


Receptúrák
A receptúrákhoz használhatunk különböző Liapor anyagokat. Ezek különbözhetnek fajsúly szerint,(NW vagy HD jelű) vagy szemcsenagyság és szemcseforma szerint (golyó vagy tört anyag, és különböző szemcseátmérőjű frakciók) is. Ezeknek az anyagoknak a megfelelő kiválasztása és összekeverése már nem házilagos kivitelezési feladat, hanem nagy száraz habarcs, vagy nedves habarcs keverő cégek (Pl: Sacret, Knauf, Profi, stb) laboratóriumi feladata.
Bár vitatéma, hogy az estrich, amely finom, kis szemcseméretű aljzatbeton – a habarcsokhoz, vagy a betonokhoz tartozik, nálunk ez a könnyűbeton menűpont alatt található.

Az  előzőekben minden felelősség nélkül, már közöltünk egy-két irányreceptúrát, így ezt most itt nem ismételjük meg.


Környezetbarátság
A Liapor habarcs nem tartalmaz semmilyen műanyag alkotóelemet, vagy más, egészségre, vagy a környezetre káros anyagot. Ezzel és a jó fizikai tulajdonságaival (lsd. páraáteresztés ami pl. a penészesedés kialakulását is gátolja) hozzájárul, hogy egy egészséges lakó klíma alakuljon ki.

Ugyanakkor a Liapor tetemes energiát igényel előállításkor, amit sajnos nem lehet megkerülni. Az osztrák gyár ezért megújuló energiát használ, fa olajokat éget el és így biztosítja a környezet védelmét. A Liapor rendelkezik az osztrák “kék angyal” környezetvédelmi oklevéllel. lsd. a letölthető anyagok menűpontnál.

Fenti okok miatt is a Liaporhabarcs a műemlékvédelem egyik bevált anyaga, mint ezt a 2. ábra mutatja.

2.ábra.  Liaporos könnyűvakolat a thüringiai Sonderhausenben