Liapor csoport | Árjegyzék | Árusító helyek | | Letölthető anyagok

A Liapor mint talaj a zöldség és dísznövénytermesztés számára

1. A Liapor duzzasztott agyagkavicsot jura kori agyagból állítják elő, amelyet homogenizálnak, majd aprítanak és egy forgódobos un. klinkerkemencében 1200 °C körül kiégetnek. Az előállításról bővebben lsd. az alapanyag előállítás menüpontot. Megkülönböztetünk építési minőségű (lúgos pH!) és kimondottan a növénytermesztésre kikísérletezett (semleges pH) Liapor agyagkavicsot. Ez utóbbit Liapor Hydro néven hozzuk forgalomba. Ebből a Liapor Hydro 4/8 KK jelű (4-8 mm-es tört szemcseméretű) -amelyet “Liadrain” fantázianéven forgalmazunk- az, amelyiket a nagyüzemi zöldség, virág, egyéb dísznövénytermesztésre ajánljuk, de léteznek más formában (gömb) hydro anyagok.
2003 óta folytat a Corvinus Egyetem Kertészeti Kara Zöldség és Gombatermesztési Tanszéke nagyüzemi zöldségtermesztési kísérleteket a fent említett talajon, amelynek néhány tulajdonságát most közreadjuk.


2. Fizikai tulajdonságok:

a./Sűrűségek
A Liapor Hydro anyag fajsúlya 300-500 kg szemcsenagyságtól és formától függően.

Azaz az anyag könnyű. (úszik a vizen)

b./Nyomószilárdság: A kerek, egész gömb anyagoknál nagyobb mint a tört anyagoknál. 1,8-2,8 N/mm2 között ingadozik, ami elég nagy. Lépésálló, és a többszöri felhasználás folyamán mechanikailag kevésbé sérül, mint a gyengébb, puhább anyagok.

c./ Tűzállóság: Az anyag kb. 1000 °C-ig tűzálló. ami az újrafelhasználásnál játszhat szerepet, mikor az előző évből visszamaradt szerves anyagtól kiégetéssel szabadulunk meg.

d./ Fagyállóság: Az anyag fagyálló az MSZ és a DIN szbványok szerint. Így a szabadban, ömlesztve télen is károsodás nélkül tárolható.

Liapor duzzasztott agyagkavics talaj, gyökérrögzítő közeg, növénytermesztésre

e./ Vízfelszívás, vízleadás, víztárolás :
1. ábra Liapor golyók
Kapilláris vízemelés: A kapilláris vízemelés az a vízszintkülönbség mm-ben, amelyet egy 2mm-es szitán átszitált talajban a talaj által felszívott víz szintje és a kiinduló vízszint között keletkezik. Ahol a talaj, legalább 20 mm átmérőjű üvegcsőbe töltve, állandó vízutánpótlás mellett tudja a vizet felszívni. A kapilláris vízemelés az időtől is függ. A Liadrain kapilláris vízemelése > 18 mm 48 óra után. Ez jobb mit a perlit, felláp, vagy síkláp értéke. A Liadraint tőzeghez adva, annak kapilláris vízemelését javította.

Liapor duzzasztott agyagkavics talaj, gyökérrögzítő közeg, növénytermesztésre Vízfelvétel: A szabadban tárolt gömbölyű anyag csak kevés vizet képes felszívni. Ennek az oka, hogy a víz végigcsurog a felületen, amely klinkeres, és az anyag belsejébe csak a felületi repedéseken keresztül képes behatolni. (lsd. fent az ábrát a repedésekről) Ez egy lecsurgó vékony vízfilm esetén, a csurgás irányára merőlegesen, nem elég hatásos.
Ha azonban a golyókat a víz alá nyomom, a  külső burok   résein

2. ábra         ………………………………………………………………………………….   keresztül kb. 3 hónap alatt kb. 70 súly% vízet képes a golyó felvenni. Ezt mutatja a bal oldali 2. ábra.

Vízleadás: A víz leadása hasonlóan lassú mint a vízfelvétel. Lsd. a 3. ábrát jobbra. Így az anyag a réseken keresztül kiszivárgó vízzel hosszú ideig fenntartja a talaj nedvességét, és napfény hatására sem szárad ki gyorsan. Ezért alkalmas zöldtetők víztároló (és drain) rétegeként.

A tört golyóknál a folyamat hasonló, de gyorsabb lefolyású, mivel a burok réseinek lassító szerepe hiányzik.

Liapor duzzasztott agyagkavics talaj, gyökérrögzítő közeg, növénytermesztésre

……………………………………………………………………3. ábra Liapor NW 4/8 (gömbolyű) vízleadása

Víztárolás, vízháztartás: A 4. ábra egy 30 cm magas Liapor réteg víztartalom magasság szerinti eloszlását mutatja, amelynek az alja 5 cm vízben áll.

Liapor duzzasztott agyagkavics talaj, gyökérrögzítő közeg, növénytermesztésre Látható, hogy a nedvességtartalom a magasság növekedésével csökken. Bár a Liapor a vizet hosszú ideig pótolni tudja, ez a pótlás már a felső golyókba nehezebben szívódik be, igy a talaj kisebb víztartalmú, mint pl. a síkláp, vagy felláp. (Ezek viszont gyorsan kiszáradnak).
Ezért a Liapor talajba ültetett zöldségek, virágok

4. ábra   Víztartalom a magasság függvényében…………………………………………gyakoribb, kisebb adagú öntözést igényelnek mint a lápos talajúak. A zöldtetők növényeinél, (fűfélék) azonban, ahol nincs külön öntözés, ez a fenti vízháztartás megfelelőnek bizonyult.


3. Kémiai tulajdonságok

a./ Sav- lúghatás: A Liapor mint égetett agyag nem érzékeny savra, lúgra. Ez a tulajdonsága az újrafelhasználás előkészítésénél előnyös, ahol hő helyett kémiai úton végezhetjük a maradék szerves anyagokban lévő esetleges baktériumok és egyéb kártevők semlegesítését.

b./ Kémhatás: A Liapor Hydro termékek vizes áztatás után 1-10 napos intervallumban 7-es pH értéket mutatnak. (Az építési minőség pH értéke 8-9)

c./ Elektromos vezetőképesség (EC): A Liadrain elektromos vezetőképességét mértük. A szemcséket ioncserélt és műtrágyás vízben áztattuk, majd a 7. napon mértük az EC-t. Ezt követően további négy napon keresztül mindkét sorozatot ioncserélt vízben áztattuk. (a műtrágyalét a felületről előzőleg lemostuk)

Ioncserélt víz        (EC=0,0 mS/cm)  7. nap ……..  0,63 mS/cm  ……………. +4 nap  ………. 0,29 mS/cm
Fertikare II 0,2% (EC=2,01 mS/cm) 7.nap ………  4,67 mS/cm  ………..+4 nap vízzel ……. 1,65 mS/cm

Az áztatás folyamán ionok kerültek az agyaggolyóról/ból a vízbe. Ez a folyamat műtrágya hatására fokozódott.

d./ Makrotápelem fogalom: A tört agyaggolyók az elektromos vezetőképességi méréshez hasonlóan lettek kezelve. Itt azonban a N (nitrogén) a P (foszfor) és a K (kálium) tartalomra lettek bevizsgálva.

Ioncserélt víz   …………………………..     N- ……………  P2O5  ……………….    K2O

(tápelemtartalom: 0,0 mg/100g)
7. nap   …………………………………………………     6,5  …………….  3,7  …………………  14,5 mg/100g
+4. nap ………………………………………………..      3,0  …………….  2,0  …………………    8,0 mg/100g

Fertikare II 0,2%
(Táptart: N-:48,0; P2O5: 16,0; K2O:32,0 mg/100g)
7.nap   ……………………………………………………   15,5  ……….      3,7   ………………… .   7,15 mg/100g
+4.nap (vízzel) ……………………………………….      9,0  ……….      2,4   ………………….. 41,0 mg/100g

Látható, hogy az agyaggolyó a műtrágyaléből ionokat köt meg, amelyek a +4 napi tiszta vizes áztatás során visszaoldódnak.